Saturday, April 22, 2006

limang araw na walang gana
limang araw na limang araw na
limang araw na pinapasan ang deliryong sakit na ito..
potanes

No comments: